Materiály k workshopu o psychosociálních rizicích na Státním zdravotním ústavu

Ve čtvrtek 3. 10. se na Státním zdravotním ústavu konal workshop na téma Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik konaný spolu s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. V následujícím příspěvku najdete materiály, respektive odkazy, podrobněji pokrývající jednotlivá témata, o kterých se na workshopu hovořilo.

Níže najdete odkazy na jednotlivá témata:

Níže naleznete odkazy na články blíže se zabývající problematikou sebepéče:

Nástroj pro včasnou detekci stresu – check-in (University of Texas, Arlington, Catherine Spann, Ph. D.)

  1. 3× denně ve stejnou dobu si nařídit budík apod.
  2. Zastavit se, zavřít si oči a 3× se z hluboka nadechnout a vydechnout
  3. Položit si otázku: „Jak se teď cítím?“
  4. Zapsat si libovolné emoce a tělesné pocity
  5. Zapsat si, co se zrovna děje a kdo je kolem
%d blogerům se to líbí:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close