Projekty

Věříme, že psychické zdraví a pohoda zaměstnanců je pro prosperitu a udržitelnost podnikání každé firmy ale také pro udržitelnost společnosti jako takové to naprosto nejdůležitější. Proto naše společnost dlouhodobě usiluje o zlepšování psychické kondice lidí, ať už prostřednictvím aktivit, které podporujeme v rámci naší společenské odpovědnosti, nebo prostřednictvím dlouhodobých projektů, kterých se aktivně účastníme.

Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce

V roce 2021 jsme se zapojili do rozsáhlého projektu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Státního zdravotního ústavu na téma intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce. Naše společnost se v rámci projektu zhostila přípravy intervencí pro zvýšení rezilience pracovníků úřadu práce. Na základě rozsáhlého dotazníkového šetření jsme připravili sérii opatření, která budeme postupně aplikovat na jednotlivá územní pracoviště úřadů práce během roku 2022.

#koronahelp

Po propuknutí pandemie koronaviru se naše společnost zaměřila na přípravu specifických intervenčních nástrojů pro podporu psychického zdraví lidí trpících nežádoucími dopady pandemie jako byla sociální izolace, zvýšená nejistota ohledně chaotických vládních opatření i ekonomické situace, nebo problémy způsobené prací z domova či domácí výukou. Výsledkem byly i konkrétní školení a nástroje, které jsme aplikovali ve spolupráci s vybranými klienty.

V rámci projektu jsme se také zúčastnili 87. konzultačního dne Státního zdravotního ústavu a České lékařské komory na téma Podpora zdraví na pracovišti s podtitulem Péče o zdraví zaměstnanců v době nečekaných situací.

Psychosociální rizika u zaměstnanců se zdravotním postižením

V roce 2019 jsme spolupracovali se Státním zdravotním ústavem na projektu identifikace psychosociálních rizik u zaměstnanců se zdravotním pojištěním. V rámci projektu jsme připravili souhrnnou publikaci shrnující jednotlivá psychosociální rizika, pracovní prostředí a pracovní stres specifický u OZP.

Psychosociální rizika v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb

Pracovníci ve zdravotnictví a v sociálních službách jsou dlouhodobě vystaveni řadě náročných situací a rizikových faktorů. Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem jsme proto připravili doporučené postupy pro prevenci psychosociálních rizik, které se staly součástí brožury vydané Státním zdravotním ústavem a Českou lékařskou komorou. Proškolili jsme také klíčové pracovníky Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu a také klíčové pracovníky vybraných sociálních zařízení z celé ČR. V rámci projektu jsme se také zúčastnili 73. konzultačního dne Státního zdravotního ústavu a České lékařské komory na téma Spokojenost v práci v dnešní době. Projekt probíhal v letech 2017 a 2018.