Komunikace
ve firmě

Dobře fungující komunikace je základem každé fungující firmy. Učíme vaše zaměstnance naučit se slyšet a domluvit se spolu navzájem. Využíváme k tomu jak individuální práci s manažery, tak formu školení.

Jak se spolu domluvit

Komunikace je klíčem k úspěchu každé firmy. To, na kolik dokážeme využít celkový potenciál lidského kapitálu naší firmy závisí jen na tom, jak se mezi sebou naši zaměstnanci a manažeři dokáží domluvit, jaké podmínky pro své podřízené dokáží vytvořit a jak moc otevřené a bezpečná komunikace mezi nimi je. Komunikační vzorce každého z nás jsou však zatíženy nevědomými a neuvědomovanými obsahy často pramenícími z dětství.

Naše školení se proto soustředí nejen na získání „praktických dovedností“, což není obvykle vůbec složité, ale na odhalení vlastních nevědomých obsahů, které naši komunikaci a vnímání komunikace ostatních lidí, ovlivňují.

Co se účastníci naučí

  • Které věci je konkrétně dokáží v komunikaci ostatních rozčílit a proč
  • Do jakých dysfunkčních komunikačních vzorců se zapojují
  • Jak se naučit rozpoznat, které emoce patří k situaci „tady a teď“ a které pramení z minulých zranění
  • Jak se naučit překonat negativní emoce v komunikaci
  • Co dělat pro to, abychom mohli lépe vnímat skutečné sdělení ostatních

Jak školení probíhá

Školení Jak se spolu domluvit je určeno pro všechny pracovníky, obzvláště pro ty, kteří jsou ve vedoucích pozicích a kteří komunikují se zákazníky. Školení může mít délku 4 až 8 hodin (v závislosti na rozsahu informací a nácvikových prvků) a je připraveno pro online formu. V presenční formě je možné zapojit více technik na rozvoj komunikačních dovedností a aktivního naslouchání, včetně praktických demonstrací komunikačních dovedností.

Reference