Zvládání úzkostí

S pandemií koronaviru a zejména se začátkem války na Ukrajině se u řady zaměstnanců a klíčových manažerů objevily úzkostné symptomy – panické ataky, propukání v pláč nebo paralýza. Dáváme zaměstnancům efektivní a ověřené nástroje pro zvládání úzkostí. Pracujeme formou školení a u těžších případů také individuálně.

Jak překonat úzkost

Podle údajů Národního ústavu duševního zdraví trpí úzkostnou poruchou přes 13 % populace. S úzkostmi se však potkává pravidelně každý z nás. Co to vlastně je úzkost? Jak ji můžeme rozeznat? Jaké druhy úzkostných poruch jsou nejčastější? Z čeho úzkosti vychází? A hlavně, jak si s nimi poradit?

V čem vám brání úzkosti a proč se vyplatí je řešit

  • Produktivita práce – zejména nutkavé myšlenky vás snadno zaměstnají po většinu dne, což vám znemožňuje podávat odpovídající výkony v práci.  
  • Soustředění – úzkosti neustále odvádějí naši pozornost od toho, co děláte, čímž zároveň vzrůstá chybovost
  • Rozhodování – rozhodovací paralýza způsobená úzkostí vám může znesnadňovat a komplikovat rozhodování, které se tak stává vyčerpávajícím
  • Dokončování úkolů – lidé trpící úzkostí často prokrastinují, což není ničím jiným než projevem lehkého strachu
  • Kreativita – během úzkostí není možné plně aplikovat veškeré své znalosti a dovednosti, a vytvářet tak inovativní věci, či postupy

Co se účastníci naučí

  • Jak včas rozpoznat nastupující úzkost
  • Jak předcházet úzkostným atakám
  • Na jaká somatická onemocnění mohou úzkosti upozorňovat
  • Jak zvládnout úzkost, když přijde

Jak školení probíhá

Školení Jak překonat úzkost je určeno pro všechny vedoucí pracovníky i zaměstnance. Je koncipováno jako seminář doplněný o praktický nácvik technik pro zvládání úzkostí a interaktivní sekci pro zodpovězení otázek účastníků. Všichni účastníci po skončení školení obdrží kompletní prezentaci a odkazy na další relevantní zdroje informací.

Školení může mít délku 1,5 hodiny až 3 hodiny (v závislosti na rozsahu informací a nácvikových prvků) a je připraveno pro online formu.

Reference