Zvládání vzteku

S pandemií koronaviru se u řady zaměstnanců a klíčových manažerů objevily problémy se zvládáním vzteku. Učíme zaměstnance, jak si zdravě poradit se vztekem a jak bezpečně vyjadřovat své naštvání. Pracujeme buď individuálně, nebo formou školení.

Jak zvládnout vztek

Vztek je jednou ze čtyřech základních lidských emocí. Je však tou nejvíce odsuzovanou. Neprávem. Jaké druhy agresivity rozlišujeme? Jaká je úloha vzteku v našem životě? Co se s námi děje, když se zlobíme? Jak se naučit se vztekem pracovat a snížit jeho četnost? A co se vztekem, který obracíme proti sobě?

V čem vám brání nesprávná práce se vztekem

  • Nefunkční komunikace – zadržování vzteku při komunikaci vede k ambivalentním sdělením, která protistrana nebere dostatečně vážně – rozčílený slovník, ale poklidné emoce vedou ke zmatení přijímající strany.
  • Zvýšená nemocnost – zadržování vzteku a obracení vzteku vůči sobě vede k vyššímu výskytu psychosomatických onemocnění souvisejících se stresem
  • Produktivita práce – vztek je schopen kompletně zaplavit naši pozornost, kdy nejsme schopni se soustředit na nic jiného než na zdroj vzteku a nejde nám pak racionálně a logicky přemýšlet
  • Rozhodování – vztek na sebe dokáže efektivně paralyzovat naše rozhodování, vztek na někoho jiného naopak může vést až k příliš rychlým rozhodnutím, která nestojí na racionálním podkladu
  • Dokončování úkolů – lidé, kteří se na sebe zlobí např. za to, že jim nejde dokončit úkol, si efektivně brání v jeho dokončení. Vztek vůči sobě je vyčerpává a blokuje jejich schopnost komplexního uvažování a uplatnění všech svých dovedností.

Co se účastníci naučí

  • Jaké druhy agresivity máme a kde se berou
  • Co se děje s naším mozkem a tělem, když jsme naštvaní
  • Jak předcházet přílišné podrážděnosti
  • Jak projevovat vztek v konfliktech, aby to bylo přínosné
  • Jak využít vztek jako zdroj energie

Jak školení probíhá

Školení Jak zvládnout vztek je určeno pro všechny vedoucí pracovníky i zaměstnance. Je koncipováno buď jako 1,5 až 2,5 hodinový seminář doplněný o praktické ukázky a nácvik technik sebesoucitu pro odvracení vzteku vůči sobě, anebo jako celodenní workshop doplněný o praktické nácviky a sebezkušenostní prvky. Všichni účastníci po skončení školení obdrží kompletní prezentaci a odkazy na další relevantní zdroje informací.

Seminář je plně připraven na online formu, workshop lze z technických důvodů realizovat jen osobně.

Reference