Důsledky koronakrize

Problematiku psychických a psychosomatických důsledků pandemie koronaviru řešíme pro naše klienty buď individuálně, nebo formou cílených školení a event. dalších podpůrných nástrojů.

Jak se dát dohromady z koronakrize

Podíl lidí trpících psychickým onemocněním se podle dat Národního ústavu duševního zdraví po nástupu pandemie koronaviru v České republice meziročně zvýšil z 20 % dospělé populace na jednu třetinu. Pocit neustále přítomného ohrožení, nepředvídatelná vládní opatření, omezení pohybu a sociálních kontaktů, práce z domova, zavření školek a škol, to všechno silně dopadl na psychiku člověka. Navíc se setkáváním se online byly a jsou spojeny dříve neprozkoumané dopady na psychiku lidí. Co dělat pro to, abychom po takovém náporu byli co nejvíce psychicky, a tím i fyzicky zdraví? Jak pečovat o svoji psychiku a co udělat pro to, aby se nám žilo o něco lépe?

Co se účastníci naučí

  • Co to je a jak bojovat s tzv. Zoom Fatigue aneb proč jsou online porady náročnější
  • Jak lépe zvládat práci z domova a naučit se doma přepnout z práce na odpočinek
  • Co a proč se s naší psychikou a tělem dělo a děje (nejen) během koronakrize
  • Co dělat, když se necítíme dobře
  • Jak pečovat o své psychické zdraví
  • Jak si rychle ulevit od tlaku, úzkostí a nepříjemných pocitů

Jak školení probíhá

Školení Jak přežít koronakrizi je určeno pro všechny vedoucí pracovníky i řadové zaměstnance. Je koncipováno jako seminář doplněný o praktický nácvik relaxačních technik a interaktivní sekci pro zodpovězení otázek účastníků. Všichni účastníci po skončení školení obdrží kompletní prezentaci a odkazy na další relevantní zdroje informací.

Školení může mít délku 1,5 hodiny až 3 hodiny (v závislosti na rozsahu informací a nácvikových prvků) a je připraveno pro online formu.

Reference