Komunikace se zákazníky

Za poslední dva roky se významně zvýšila psychická zátěž pro pracovníky, kteří komunikují s koncovými klienty, zejména pak v odvětvích, kde jsou na pořadu dne finanční problémy či úmrtí v rodině. Vašim zaměstnancům můžeme pomoci formou individuální práce, či týmových školení.

Jak na těžkou komunikaci se zákazníky

Ekonomická situace řady lidí se kvůli pandemii koronaviru zhoršila. To se promítlo i do obsahu a náročnosti hovorů na přepážkách, v call centrech či v centrech služeb zákazníkům. Obsah hovorů se mění, lidé jsou agresivnější, zoufalejší a osamělejší, tím pádem se stávají pracovní dny náročnější, zejména pak při práci z domova. Co udělat pro to, aby vás práce tak moc emočně nezatěžovala? Jak si lépe vytvořit od volajících odstup a zvládnout práci s menším energetickým výdajem?

Co se účastníci naučí

  • Jak si vytvořit větší emoční odstup od hovorů s klienty
  • Co dělat pro svoji psychohygienu
  • Jak si lépe poradit s prací z domova
  • Jak si poradit s citovým vydíráním
  • Co dělat s „vysavači“ energie
  • Jak na agresivní klienty

Jak školení probíhá

Školení Jak na těžkou komunikaci s klienty je určeno pro všechny pracovníky přicházející denně do kontaktu se zákazníky. Je koncipováno jako seminář doplněný o praktické příklady i nácvik relaxačních technik. Nechybí ani interaktivní sekce pro zodpovězení otázek účastníků. Všichni účastníci po skončení školení obdrží kompletní prezentaci a odkazy na další relevantní zdroje informací.

Školení může mít délku 2,5 až 4 hodiny (v závislosti na rozsahu informací a nácvikových prvků) a je připraveno pro online formu. V případě potřebí je možné školení rozšířit na celodenní workshop s praktickým nácvikem komunikačních dovedností.

Reference