Stres a rezilience

Stres, a jím způsobená onemocnění, jsou hlavní příčinou pracovní neschopnosti. Dlouhodobý stres u klíčových zaměstnanců je významným rizikovým faktorem pro každou firmu, na který se mnohdy zapomíná, a to i přesto, že tento faktor lze výrazně omezit a řídit. Naše firma se problematikou stresu a rezilience zabývá na profesionální úrovni i ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce už řadu let. Vašim zaměstnancům můžeme pomoci formou individuální práce, či týmových školení.

Anatomie stresu

Workshop Anatomie stresu si klade za cíl výrazným způsobem zlepšit reakce účastníků na vnější stresové podněty (tj. rezilienci), snížit hladinu latentního stresu, naučit účastníky efektivně stresu předcházet a také ho efektivně zvládat v okamžiku kdy přijde. Účastníci se naučí pracovat jak s vědomým a uvědomovaným stresem, tak i rozpoznávat signály o nevědomém a vytěsňovaném stresu, který je z pohledu psychosomatických dopadů na naše zdraví mnohem nebezpečnější, stejně jako předcházet syndromu vyhoření.

Workshop v sobě kombinuje teoretické znalosti o neurofyziologickém původu stresu a jeho dopadech na naše zdraví a řadu praktických a sebezkušenostních cvičení i nácvik technik pro okamžité potlačení stresové reakce i pro dlouhodobé zvyšování rezistence vůči stresu. Sebezkušenostní cvičení umožní účastníkům poodhalit vlastní stresory, se kterými se v práci i doma potýkají, umožní jim nahlédnout na původ jejich emocionálních reakcí na ně a umožní jim odhalit kořeny případných sklonů, které by mohli mít k syndromu vyhoření. Účastníci se také seznámí s efektivními vědecky ověřenými technikami na zmírnění stresové reakce, stejně jako technikami, které jim při dlouhodobé aplikaci umožní zvýšit frustrační toleranci a svou odolnost vůči uvědomovanému i latentnímu stresu.

Co se účastníci naučí

  • Jak včas rozpoznat nástup dlouhodobého stresu
  • Jak pracovat s latentním stresem a zvýšit svou frustrační toleranci
  • Jak pečovat o své psychické zdraví
  • Techniky pro zvládnutí akutní stresové reakce
  • Nástroje a techniky pro dlouhodobé zvýšení rezilience

Jak školení probíhá

Školení Anatomie stresu je určeno pro všechny vedoucí pracovníky i řadové zaměstnance. Je koncipováno buď jako 2 až 3,5 hodinový seminář anebo jako celodenní workshop, který obsahuje řadu sebezkušenostních prvků pro identifikaci vlastních konkrétních stresorů a nácvik konkrétních technik pro zvládání stresu. Všichni účastníci po skončení školení obdrží kompletní prezentaci a odkazy na další relevantní zdroje informací. Seminář je plně připraven i pro online formu.

Reference