Realizace a akceptace změn

Změny jsou pro každou firmu to vůbec nejdůležitější. Učíme zaměstnance vyrovnat se s pro ně nežádoucími změnami, a realizovat změny, které sami chtějí – ať už v práci, nebo v jejich soukromém životě. Pracujeme formou školení, nebo individuálně.

Anatomie změny

Lidskou přirozeností je odpor k veškerým změnám. Změny nás totiž vytrhují ze známého a tudíž bezpečného prostředí. Jenže, zejména v poslední době, si procházíme celou řadou změn, které chtě nechtě musíme akceptovat, anebo sami realizovat. A zdaleka se to netýká jen práce. Seminář Anatomie změny nám umožní pochopit, co se s námi děje, když si takovými změnami procházíme, proč se nám třeba hůř spí nebo jsme podrážděnější, kde se bere prokrastinace, ale hlavně – co s tím vším dělat. Naučíme se, co vše potřebujeme, abychom lépe zvládali přizpůsobit se změnám (např. při dalším lockdownu či domácí výuce), i abychom dokázali změny samy iniciovat a dotáhnout (např. v práci či ve vlastním soukromém životě). Zkrátka a jednoduše – aby pro nás změny už nebyly tak ohrožující a stresující.

Co se účastníci naučí

  • Co se s námi děje, když nás čeká nějaká změna
  • Proč je nám někdy i z malých změn pořádně špatně
  • Co můžeme udělat pro to, aby nám v neustálých změnách bylo lépe
  • Proč každý z nás zvládá stejné změny naprosto odlišně
  • Čeho se vyvarovat, když je změn na nás až moc
  • Jak dostat pod kontrolu své emocionální reakce a kde se vůbec berou
  • Jaké nástroje můžeme použít k tomu, abychom dokázali některé změny dotáhnout do konce

Jak školení probíhá

Školení Anatomie změny je určeno pro všechny vedoucí pracovníky i řadové zaměstnance. Je koncipováno jako 2,5 hodinový seminář anebo jako celodenní workshop, který obsahuje řadu sebezkušenostních prvků, při kterých účastníci zjistí, co konkrétně je pro ně osobně u změn těžké a ohrožující a čemu mají věnovat zvýšenou pozornost. Všichni účastníci po skončení školení obdrží kompletní prezentaci a odkazy na další relevantní zdroje informací.

Seminář je plně připraven na online formu, workshop lze z technických důvodů realizovat jen osobně.

Reference