Reference

Naše firma se plně soustředí na práci s lidmi již od roku 2016. Aktivně pracujeme na zvyšování odolnosti, prevenci stresu a psychosociálních rizik u zaměstnanců i špičkových manažerů. V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme i se Státním zdravotním ústavem a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce.

Organizace, pro které jsme pracovali

Naše doporučení

„Workshop na téma zvládání stresu přinesl mně i mému týmu řadu cenných informací o tom, jak vlastně funguje náš mozek a jak sami ke svému stresu občas přispíváme. Líbilo se mi, že součástí workshopu byla i řada praktických cvičení, nácviky relaxačních technik i zajímavé tipy, jak si poradit se stresem. Mně i můj tým oslovil i příjemný a zajímavý projev Martina, který workshop vedl.“

David Duroň
O2 TV Director, O2 Czech Republic

„Martin Zikmund (Nitana s.r.o.) spolupracoval s Centrem hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu na zajištění odborného workshopu k projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Psychosociální rizika v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb“ (číslo projektu 10714).Podle hodnocení účastníků workshop přispěl ke zvýšení jejich odborné úrovně (relaxační techniky, techniky sebepoznání, praktická cvičení).“

Kateřina Janošová
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Státní zdravotní ústav

„Absolvoval jsem již mnoho školení na prodejní dovednosti, ale toto bylo opravdu jiné. Workshop o mezilidské komunikaci nás zaujal svým obsahem i řadou zajímavostí o tom, jak vlastně funguje komunikace uvnitř našeho mozku. Martin nám zprostředkoval úplně jiný pohled na komunikaci a mně i mým kolegům poskytl prostor k zamyšlení nad některými stereotypy i provozní slepotou, se kterou se občas potýkáme. Díky řadě praktických příkladů a bohaté interaktivní části jsme měli možnost si řadu věcí sami vyzkoušet a uvědomit. Martin vás vtáhne do děje, praktické příklady pak vidíte každý den.“

Vojta Vavřina
Dealer principal, Harley Davidson Praha

„Workshop „Jak na změny“ hodnotím jako interaktivní a inspirativní. Vřele doporučuji – vhodné pro start změn v podniku a jako startup workshop s následným detailním a úzkým zaměřením na konkrétní situaci a změny v podniku.“

Radek Doubek
Managing Director and CFO for Czech Republic, Slovakia and Romania, Alcatel-Lucent Czech (now Nokia)

„Martin Zikmund připravil pro Elite Bloggers několikahodinový workshop, který předčil má očekávání. S Martinem jsem absolvovala jedno soukromé sezení, které bylo milé a pro mě osobně velice přínosné. Martin ale bravurně zvládl udržet pozornost i větší skupiny lidí a aktivně pracovat téměř se všemi účastníky workshopu. Blogerkám v prezentaci srozumitelně vysvětlil, jak funguje lidský mozek a proč reagujeme na určité životní situace tak, jak reagujeme. Workshop nám v hlavě zanechal hodně podnětů, o kterých přemýšlíme v každodenním životě. Není to tedy jen těch pár hodin, kterých strávíte na workshopu, je to mnohem víc, co ve vás samotných dokáže Martin naťuknout.“

Tereza Salte
General Manager, Elite Bloggers