Společenská odpovědnost

Naše společnost se v oblasti Corporate Social Responsibility dlouhodobě zabývá pomoci lidem ve zvyšování jejich spokojenosti a štěstí v osobním i pracovním životě. V rámci našeho CSR programu proto aktivně podporujeme následující projekty, které jsou s tímto plně v souladu:

Pomoc Ukrajině

V roce 2022 se naše firma zaměřila na komplexní pomoc obětem války na Ukrajině. Pomáháme lidem, kteří uprchli do ČR, i těm, kteří zůstávají na Ukrajině. Ve spolupráci s ukrajinskými psychoterapeuty a psychiatry jsme již vytvořili celou řadu materiálů .

S psychiatry z Ukrajinské katolické univerzity ve Lvivě jsme v rámci projektu Mental Health 4 Ukraine vytvořili materiály pro ukrajinské lékaře, civilní obyvatele v krytech a vojáky pro podporu jejich rezilience a zvládání stresu.

Pro projekt Pomáháme sportem Ukrajině jsme připravili komplexní instruktážní materiál pro trenéry a zástupce sportovních klubů, jak přistupovat k ukrajinským dětem.

Pro uprchlíky přicházející do ČR jsme připravili souhrnný leták pro rychlou psychickou pomoc sobě i dětem, který jsme distribuovali mezi dobrovolníky i české psychoterapeuty.

Pro české zaměstnavatele jsme připravili bezplatný webinář o specificích zaměstnávání uprchlíků z pohledu jejich psychiky.

Zároveň jsme pro české občany připravili bezplatný webinář o strachu z války a pro zaměstnavatele připravili přednášku Jak překonat strach z války, kterou absolvovali již stovky zaměstnanců.

Den pro školu

Od roku 2021 v rámci projektu Den pro školu pravidelně přednášíme v českých školách na témata spojená s psychickým zdravím, stresem, reziliencí a péčí o sebe. Za dobu spolupráce s projektem jsme zrealizovali přednášky již na základních, středních i vysokých školách v Praze, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Projekt 13 hříchů rodičovství

Projekt 13 hříchů rodičovství pomáhá již od roku 2020 rodičům i dětem, ať už malým nebo dospělým, ke svobodnějšímu a šťastnějšímu životu i rodičovství. Pomáhá také rodičům lépe sladit své pracovní a rodičovské povinnosti a dává jim potřebné vědecky ověřené nástroje pro jejich rodičovství. Kromě toho se projekt soustředí také na pomoc lidem, kteří si nesou ze svého dětství nejrůznější traumata, aby tato traumata byli schopni lépe identifikovat a vhodnou formou zpracovat.

Blog Je čas na změnu.cz

Blog Je čas na změnu.cz pomáhá již od roku 2015 lidem na jejich cestě ke šťastnějšímu a spokojenějšímu životu. Snaží se je podpořit při realizaci důležitých životních kroků a změn prostřednictvím předávání science-based a evidence-based informací sepsaných v motivujících článcích.

Součástí blogu je i subprojekt #SexQnAs podporující sexuální výchovu a edukaci dospělých, stejně jako článek na podporu prevence sebevražd Proč nespáchat sebevraždu.

Projekt Jak přežít rakovinu

Projekt Jak přežít rakovinu chce být průvodcem všem onkologicky nemocným, který stojí na jejich straně ve všech fázích onkologického onemocnění od prvotního podezření až po všechny alternativy jeho průběhu a vyústění. Projekt, který vznikl v roce 2018 a díky pandemii COVID-19 se dočasně zastavil, chce v budoucnu poskytovat onkologicky nemocným psychickou a srozumitelnou pravdivou informační podporu v průběhu všech fází onemocnění a léčby. V rámci projektu již vznikla zdarma dostupná publikace Rakovina z pohledu těla a duše, která je primárně určena pro lékaře, psychoterapeuty a pečující o onkologicky nemocné.