Meditace a mindfulness

Pravidelné meditace vědecky prokazatelným a prokázaným způsobem pomáhají lidem v efektivnějším zvládání stresu, úzkostných poruch a zvyšují jejich rezilienci. Zároveň vedou k posílení prosociálního chování a empatie, lepšímu vzájemnému porozumění a k větším pocitům štěstí. Proto pro vaše zaměstnance nabízíme jak jednorázový tak dlouhodobý komplexní program pro zvládnutí nejrůznějších meditačních technik.

Meditační techniky

Workshop Meditační techniky si klade za cíl pomoci účastníkům dosáhnout vědecky ověřených přínosů praktikování klinických (tj. nespirituálních) forem meditace. Workshop se skládá z kombinace teoretického úvodu a praktické části zaměřené na výuku nejrůznějších forem meditačních technik využívaných v západní medicíně a psychoterapii.

Účastníci se během teoretické části workshopu podrobně seznámí jak s mechanismy účinků meditačních technik (včetně technik využívajících mindfulness) na tělo a psychiku, tak s přínosy a možnými riziky pravidelné a dlouhodobé meditace, i s více než dvousetletou historií využívání meditačních technik v západní medicíně a psychoterapii, zejména v USA, UK, Francii, Německu, Švýcarsku a zemích Beneluxu.

V praktické části workshopu se účastníci naučí a v praxi si na sobě vyzkouší různé klinické formy meditace, aby si dokázali najít techniky, které jim samotným nejvíce vyhovují. Součástí workshopu jsou jak techniky pro okamžitou úlevu od stresu a zlepšení koncentrace, tak techniky vhodné pro zlepšení spánku, či pro dosažení dlouhodobých vědecky ověřených pozitivních efektů meditace na zdraví, stres, soustředění, produktivitu práce, mezilidské vztahy i subjektivně prožívané štěstí.

Zvláštní důraz je kladen na držení se vědeckých poznatků a přísnou neutralitu vůči spirituálním a náboženským otázkám. Tímto workshopem si úspěšně prošli zaměstnanci 12 různých národností ze čtyř kontinentů a čtyř různých náboženských vyznání.

Po skončení workshopu obdrží účastníci ke všem technikám audionahrávky (v češtině i angličtině), aby mohli sami dále pokračovat v praktikování. Součástí nabídky může být i následná podpora přímo na pracovišti, a to jak ve formě individuálních konzultací, tak ve formě společného praktikování meditace.

Co se účastníci naučí

  • Účastníci školení se seznámí s fyziologickými a psychologickými efekty meditace
  • Osvojí si meditační techniky pro okamžité zvládnutí stresové situace
  • Naučí se meditační techniky pro zlepšení spánku
  • Naučí se meditační techniky vhodné pro dosažení dlouhodobých pozitivních efektů meditace na psychické i fyzické zdraví

Jak školení probíhá

Workshop Meditační techniky je určený pro všechny zaměstnance bez rozdílu. Je koncipován jako půldenní v délce 1,5 až 3,5 hodiny (v závislosti na počtu a rozsahu meditačních technik). V rámci meditačních technik lze v závislosti na volbě prostor volit mezi meditacemi v sedě, ve stoje a v leže. Workshop je připraven i pro online formu.

Reference