Syndrom vyhoření

Od ledna 2022 je syndrom vyhoření oficiálně uznávanou lékařskou diagnózou dle systému diagnóz WHO ICD-11. Pomáháme vašim zaměstnancům s prevencí i zvládnutím syndromu vyhoření, a to jak individuálně, tak formou specializovaných školení.

Jak si poradit se syndromem vyhoření a jak mu předejít

Selhat, unavit se, vyčerpat se v důsledku nadměrných nároků na energii, sílu nebo zdroje – to je původní definice syndromu vyhoření. Syndrom vyhoření vám může způsobit problémy se spánkem, depresi, závislost na alkoholu i další závažná onemocnění. Jaké jsou rozhodující faktory vedoucí k syndromu vyhoření? Kteří lidé jsou k němu náchylnější? Jak poznat, že jste na cestě k syndromu vyhoření, a jak mu předcházet, nebo ho překonat?

V čem firmu ohrožuje syndrom vyhoření

 • Zvýšená nemocnost – zaměstnanci potýkající se s nastupujícím syndromem vyhoření mají narušenou funkci imunitního systému a zároveň častěji čelí dalším somatickým i psychickým onemocněním, které vedou k častějším absencím
 • Riziko ztráty klíčových zaměstnanců – syndrom vyhoření vás může ze dne na den připravit o klíčového člověka, a to způsobem, že nebude schopný předat své pracovní úkoly ani know-how nikomu dalšímu ve firmě
 • Postupný pokles výkonnosti zaměstnanců – jedním z prvních symptomů bývá pokles produktivity práce zaměstnanců. Některé faktory podporující vznik syndromu vyhoření přitom působí plošně na všechny zaměstnance např. jednoho oddělení, syndrom vyhoření tak může způsobit postupný pokles výkonnosti klidně i celých týmů.

V čem lidi ohrožuje syndrom vyhoření

 • Zvýšená nemocnost – pokud na sobě pozorujete více zdravotních či psychických problémů než třeba před rokem a/nebo pokud se u vás razantně zvýšila konzumace alkoholu a dalších návykových látek, je možné, že se tak stalo v důsledku počínajícího vyhoření.
 • Produktivita práce – pokud se cítíte často vyčerpaní a práce – jak v zaměstnání, tak doma ­– vám zrovna nejde od ruky, může to být syndromem vyhoření
 • Neschopnost začínat nové věci – lidé čelící nedostatku energie, vyčerpání až vyhoření nedokáží začínat nové věci, ani v práci, ani doma.
 • Dokončování úkolů – při nedostatku energie je dokončování čehokoliv výrazně obtížnější. Najednou cítíte, že potřebujete pro stejné množství práce vynaložit násobně více energie, které se vám však nedostává.

Co se účastníci naučí

 • Kteří lidé jsou náchylnější k vyhoření a proč
 • Jak včas identifikovat blížící se syndrom vyhoření
 • Jaké jsou zdravotní důsledky syndromu vyhoření
 • Jak lze syndrom vyhoření překonat
 • Jak syndromu vyhoření předcházet

Jak školení probíhá

Školení Jak si poradit se syndromem vyhoření a jak mu předejít je určeno pro všechny vedoucí pracovníky i zaměstnance. Je koncipováno jako 1,5 až 2,5 hodinový seminář doplněný o nácvik relaxačních technik, které pomáhají zmírňovat následky vyhoření. Všichni účastníci po skončení školení obdrží kompletní prezentaci a odkazy na další relevantní zdroje informací.

Seminář je plně připraven na online formu.

Reference