Jak zvládnout vztek

Vztek je jednou ze čtyřech základních lidských emocí. Je však tou nejvíce odsuzovanou. Neprávem. Jaké druhy agresivity rozlišujeme? Jaká je úloha vzteku v našem životě? Co se s námi děje, když se zlobíme? Jak se naučit se vztekem pracovat a snížit jeho četnost? A co se vztekem, který obracíme proti sobě?

V čem vám brání nesprávná práce se vztekem

  • Nefunkční komunikace – zadržování vzteku při komunikaci vede k ambivalentním sdělením, která protistrana nebere dostatečně vážně – rozčílený slovník, ale poklidné emoce vedou ke zmatení přijímající strany.
  • Zvýšená nemocnost – zadržování vzteku a obracení vzteku vůči sobě vede k vyššímu výskytu psychosomatických onemocnění souvisejících se stresem
  • Produktivita práce – vztek je schopen kompletně zaplavit naši pozornost, kdy nejsme schopni se soustředit na nic jiného než na zdroj vzteku a nejde nám pak racionálně a logicky přemýšlet
  • Rozhodování – vztek na sebe dokáže efektivně paralyzovat naše rozhodování, vztek na někoho jiného naopak může vést až k příliš rychlým rozhodnutím, která nestojí na racionálním podkladu
  • Dokončování úkolů – lidé, kteří se na sebe zlobí např. za to, že jim nejde dokončit úkol, si efektivně brání v jeho dokončení. Vztek vůči sobě je vyčerpává a blokuje jejich schopnost komplexního uvažování a uplatnění všech svých dovedností.

Co se účastníci naučí

  • Jaké druhy agresivity máme a kde se berou
  • Co se děje s naším mozkem a tělem, když jsme naštvaní
  • Jak předcházet přílišné podrážděnosti
  • Jak projevovat vztek v konfliktech, aby to bylo přínosné
  • Jak využít vztek jako zdroj energie

Jak školení probíhá

Školení Jak zvládnout vztek je určeno pro všechny vedoucí pracovníky i zaměstnance. Je koncipováno buď jako 1,5 až 2,5 hodinový seminář doplněný o praktické ukázky a nácvik technik sebesoucitu pro odvracení vzteku vůči sobě, anebo jako celodenní workshop doplněný o praktické nácviky a sebezkušenostní prvky. Všichni účastníci po skončení školení obdrží kompletní prezentaci a odkazy na další relevantní zdroje informací.

Seminář je plně připraven na online formu, workshop lze z technických důvodů realizovat jen osobně.

Reference

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close