Služby

Naše firma se dlouhodobě specializuje na zvyšování produktivity, angažovanosti a loajality zaměstnanců skrze zvyšování jejich spokojenosti v práci i v osobním životě. Zkrátka a jednoduše věříme, že spokojenější zaměstnanci vedou ke spokojenějším zákazníkům a spokojenější firmě. Tomu přizpůsobujeme i naše služby.

Školení zaměstnanců

Nabízíme online i „offline“ školení zaměstnanců zaměřená na jejich podporu při zvládání svých pracovních úkolů, úskalí osobního života i osobní rozvoj. Máme k dispozici standardizované sady školení na zvládání stresu, změn, komunikaci, štěstí a spokojenost v práci, zvyšování odolnosti, zvládání úzkostí, práci se vztekem, meditační techniky a práci s vlastní autenticitou. Připravujeme ale i školení přesně na míru vašim požadavkům. Pro firmy s velkým podílem zaměstnanců rodičů také máme připravenou sadu školení na téma rodičovství.

Péče o well-being a prevence psychosociálních rizik

Dlouhodobě se věnujeme problematice prevence psychosociálních rizik, efektivnímu zvládání stresu a posilování psychického i fyzického zdraví (včetně imunitního systému) skrze lepší sebepoznání a sebepéči zaměstnanců. V oblasti prevence psychosociálních rizik také úzce spolupracujeme se Státním zdravotním ústavem a vypracováváme doporučení i pro některé veřejné instituce. V této oblasti nabízíme školení pro zaměstnance napříč firmou i individuální péči o konkrétní klíčové zaměstnance formou systematického poradenství a event. psychoterapie.

Podpora v nelehkých situacích

Čekají vaši firmu nebo některou její součást důležité změny? Čelí vaše firma nebo některý z jejích klíčových zaměstnanců krizové situaci? Vašim zaměstnancům nabízíme školení, které je připraví na zvládání i dotahování změn, včetně zvládání krizových situací. Stejně tak můžeme vašim klíčovým manažerům a lidem nabídnout systematickou individuální podporu během nelehkých situacích v jejich pracovním či osobním životě.

Zlepšování komunikačních dovedností

Komunikace je základem všech vztahů – na pracovišti, se zákazníky, i doma. Někdy ale naráží na individuální, a ne vždy uvědomované rány z vlastní minulosti. Tím, že význam sdělovanému dává přijímající strana, mohou se často objevit zbytečné domněnky, spory a antipatie. Naše školení o komunikaci vám pomůže naučit se více dívat na svět očima ostatních. Stejně tak nabízíme individuální systematickou pomoc těm, kteří se často potýkají s nedorozuměními a zraněními při komunikaci.

Zvyšování psychické odolnosti

Někteří lidé mají v důsledku např. svého dětství či předchozích pracovních zkušeností problém se zvládáním pracovního náporu či jakéhokoliv tlaku. Často je trápí úzkosti, paralýza, či chcete-li „prokrastinace“. Prostřednictvím sebezkušenostních cvičení, bližšího sebepoznání a osvojení si nových dovedností však každý člověk může nalézt mechanismy, které mu pomohou zvýšit jeho psychickou odolnost. A to přesně je předmětem našich školení i individuálních programů zaměřených na zvyšování psychické odolnosti.

Happiness management

Chcete ve firmě řešit systematicky spokojenost vašich zaměstnanců? Nastavit všechny procesy v souladu s best practices v oblasti psychologické bezpečnosti, prevence psychosociálních rizik atd.? Rádi vám s tím pomůžeme.